COVID-19 bezpieczeństwo w Szerokie Wody

RECEPCJA

 • Relacja z gościem jest nawiązana już na etapie rezerwacji i skierowana w stronę relacji mailowej/telefonicznej.
 • Obiekt jest wyposażony w dystrybutory ze środkiem dezynfekującym, umieszczone w holu recepcyjnym, przy wejściu do restauracji, w toaletach.
 • Obiekt zastrzega sobie prawo do zmierzenia temperatury ciała każdego gościa.
 • Po wejściu do obiektu, przed podejściem do recepcji, goście proszeni są o dezynfekcję dłoni.
 • Prosimy o noszenie maseczek w częściach wspólnych obiektu oraz dezynfekcję rąk.
 • Recepcja pracuje w systemie zmianowym.
 • Sugerujemy, aby wszelkie płatności odbywały się bezgotówkowo (zbliżeniowo).

POKOJE I CZĘŚCI PUBLICZNE

 • W związku z ograniczaniem bezpośredniego kontaktu pracowników z gośćmi, sprzątanie dzienne odbywa się na życzenie.
 • Doba hotelowa obowiązuje w godzinach 15.00-11:00.
 • Wszystkie czynności będą wykonywane pod nieobecność gości w pokoju.
 • Informujemy, że zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekcji klamek i poręczy.
 • Podczas przygotowania pokoju dla gości stosujemy ozonator.
 • W przestrzeniach publicznych umieściliśmy instrukcje nt. zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny.
 • Pracownik działu HSK pracuje obowiązkowo w rękawicach.
 • Części wspólne - korytarze i toalety poddawane są dezynfekcji.

GASTRONOMIA

 • W restauracji Laguna Marine Food & Drink goście korzystają ze stolików wybranych przez kelnera, stoliki są ustawione w odstępach 1,5 m.
 • Przed wejściem do restauracji goście proszeni są o zdezynfekowanie dłoni, dystrybutor ze środkiem dezynfekującym znajduje się przed wejściem do restauracji.
 • Dezynfekcja rąk przez kelnera odbywa się każdorazowo przed obsługą gościa, a także po niej.
 • Kelner dezynfekuje miejsce swojej pracy na bieżąco.
 • Dezynfekcja stolików odbywa się każdorazowo po konsumpcji przez gościa.
 • Karty menu są zalaminowane w celu uproszczonej dezynfekcji.