Regulamin warunków rezerwacji i anulacji pobytu

 

 1. Rezerwacji można dokonać w formie
  a) ustnej (telefoniczna, dokonana bezpośrednio w obiekcie)
  b) pisemnej (e-mail, formularz na stronie, system rezerwacji)
 2. Wysłane potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę między osobą dokonującą rezerwacji a obiektem.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do wpłaty zadatku zgodnie z informacjami zawartymi w otrzymanym potwierdzeniu rezerwacji.
 4. Wpłacony zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny usługi noclegowej objętej potwierdzeniem rezerwacji. W przypadku niedopełnienia warunków obiekt ma prawo anulować niezagwarantowaną rezerwację na korzyść innej osoby.
 5. Kwota wpłacona tytułem zadatku nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku anulowania rezerwacji obiekt obciąży gościa kwotą w wysokości 30% wartości całego pobytu.
 7. W sytuacji losowej, na podstawie pisemnego zgłoszenia do recepcji  przez rezerwującego, istnieje możliwość przeniesienia zadatku na inny termin, przy czym zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż 30 dni przed przyjazdem. Pozostałą kwotę (kwota podana w potwierdzeniu rezerwacji pomniejszona o kwotę wpłaconą jako zadatek) należy zapłacić w recepcji w dniu przyjazdu.
 8. W sytuacji związanej z pandemią COVID-19 stale aktualizujemy nasze zasady anulowania rezerwacji, aby zapewnić jak największą elastyczność i komfort planowania wyjazdów. Kwota zadatku jest wymieniana na voucher, który można zrealizować w terminie 365 dni. Rozwiązaniem jest również przeniesienie terminu rezerwacji na dogodny dla gościa z uwzględnieniem warunków cenowych w okresie nowo powstałej rezerwacji.
 9. Zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu, obiekt nie zwraca wpłaconych środków.
 10. Umowa, którą stanowi potwierdzenie rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu podanym w otrzymanym potwierdzeniu.
 11. Istnieje możliwość pobytu wykraczającego poza termin podany w potwierdzeniu rezerwacji. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji najpóźniej w dniu poprzedzającym wymeldowanie z obiektu. Obiekt przedłuży pobyt w miarę możliwości.
 12. Spory między gościem a obiektem będą rozpatrywane przed sądem właściwym dla siedziby obiektu.